การศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง1 และ ง2 ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

          จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา พบว่า มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งในเขตเมือง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการคมนาคมขนส่งในบริเวณชุมชนเมืองจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท เพื่อทำการสำรวจออกแบบ พร้อมงบประมาณในการก่อสร้างถนนสาย ง1 และ ง2 ซึ่งเป็นแนวถนนที่ได้แสดงไว้ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

          จุดเริ่มต้นโครงการฯ เป็นถนนสาย ง1 เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แนวถนนไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 220 เมตร แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,780 เมตร จะตัดผ่านถนนกรมทางหลวงชนบท สาย นม.1120 จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3,050 เมตร แล้วไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,800 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณนี้เป็นจุดสิ้นสุดของถนนโครงการ สาย ง1 เป็นจุดเริ่มต้นของถนนโครงการสาย ง2 จากนั้นแนวถนนโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 1,460 มตร จะตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 170 เมตร แนวถนนจะตัดข้ามถนนลาดยาวของเทศบาลนครราชสีมา และตัดกับทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 420 เมตร ตัดข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน แล้วไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ถนนผังเมืองสาย ฉ บริเวณนี้เป็นจุดสิ้นสุดของโครงการสาย ง2 และเป็นจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร


สามารถรับชมวีดีโอโครงการจากลิงค์ด้านล่างนี้...

https://www.youtube.com/watch?v=nqiyXZmCvf4

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th