งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 332 ถึงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332

ปีที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุดตามสัญญา)  :       มี.ค. 2560 – มี.ค. 2561

  1. ประเภทของงาน

-       สะพาน

      ปรับปรุงเป็นทางแยกต่างระดับมีทั้งหมด 5 จุด

        จุดที่ 1 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 332 (แยกเจ) ออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ในแนวทางหลวงหมายเลข 3 ด้านล่างสะพานจัดจราจรโดยระบบวงเวียน

      จุดที่ 2 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับซอยสัตหีบสุขุมวิท 23 (แยกเตาถ่าน) ออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ในแนวทางหลวงหมายเลข 3 ด้านล่างสะพานจัดจราจรโดยระบบควบคุมสัญญานไฟจราจร

      จุดที่ 3 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับซอยเทศบาล 11 (แยกนาวิกกับแยกสัตหีบ) ออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ในแนวทางหลวงหมายเลข 3 ด้านล่างสะพานจัดจราจรโดยระบบควบคุมสัญญานไฟจราจร

      จุดที่ 4 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับซอยเทศบาล 13 (แยกเข้าเทศบาลเมืองสัตหีบ) ออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ในแนวทางหลวงหมายเลข 3 ด้านล่างสะพานจัดจราจรโดยระบบควบคุมสัญญานไฟจราจร

      จุดที่ 5 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) ออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ในแนวทางหลวงหมายเลข 3 และออกแบบทางลอดในแนวทางหลวงหมายเลข 3126   ถนนระดับพื้นดินจัดจราจรโดยระบบวงเวียน

  • ถนน

ออกถนนขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 3.50 เมตร ซึ่งจะออกแบบให้เต็มเขตทาง 50 เมตร ปรับปรุงเกาะกลาง ปรับปรุงไหล่ทางเป็นทางเท้าพร้อมระบบระบายน้ำ

-     อื่นๆ ได้แก่ สะพานลอย และศาลาที่พักผู้โดยสาร

      ออกแบบสะพานลอยคนเดินข้าม ทั้งหมด 13 จุด รวมทั้งปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารให้มีความทันสมัย

2.    งานที่ที่ปรึกษาให้บริการ

  • สำรวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารระบายน้ำเดิม สภาพแนวของทางระบายน้ำ
  • งานออกแบบระบบระบายน้ำ
  • งานออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ เช่น โครงสร้างสะพาน ทางลอด อาคารระบายน้ำ ภูมิสถาปัตย์งานทาง
  • งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น

 

 


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th