โครงการจ้าง ศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

          สนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร ห่างออกไปเป็นระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร และห่างจากพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียนเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปโดยรถยนต์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาที นอกจากนี้แล้ว สนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดและท่าเรือจุกเสม็ดอีกด้วย

          กองทัพเรือได้ทำการศึกษาและวางแผนการใช้พื้นที่ในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และได้จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินการทางการทหารและกิจการของฐานทัพเรือสัตหีบ ตามแผนผังการใช้พื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปได้ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบิน

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีเพียงทางวิ่งเดียวที่รองรับการใช้งานทั้งเครื่องบินทหาร และเครื่องบินพลเรือนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กองทัพเรือจึงได้กำหนดแผนงานการศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 เพื่อรองรับการพัฒนาฯ ดังกล่าว

 


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th