การศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)

การศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) จะเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่จะได้รับการพัฒนาด้วยระบบรถไฟฟ้าและระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกัน  เพื่อใช้ประโยชน์จากเสาตอม่อโครงการระบบทางพิเศษขั้นที่ 3 สายเหนือ บนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจที่ก่อสร้างไว้แล้วตั้งแต่ปี 2539 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยมีแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและทางด่วนเบื้องต้น ดังนี้

ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นการพัฒนาด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรางเดี่ยว ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายหลักถึง  7 สาย และทำให้โครงข่ายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางมีความสมบูรณ์และครอบคลุมการให้บริการมากยิ่งขึ้น

แนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกแคราย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนงามวงศ์วาน ผ่านจุดตัดทางพิเศษศรีรัช แยกพงษ์เพชร แยกบางเขน แยกเกษตร ต่อเนื่องไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านจุดตัดถนนลาดปลาเค้า แยกเสนา จุดตัดถนน สุคนธสวัสดิ์ จุดตัดทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) จุดตัดทางหลวง 350 จุดตัดถนนนวมินทร์ แล้วเลี้ยวขวาลงไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนวมินทร์ ผ่านแยกโพธิ์แก้ว แยกศรีบูรพา แยกแฮปปี้แลนด์ แยกบางกะปิ ไปสิ้นสุดที่จุดตัดถนนพ่วงศิริและถนนรามคำแหง ระยะทางประมาณ 22.1 กิโลเมตร จำนวนสถานี 20 สถานี

 โดยโครงการนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า 7 สาย ดังนี้

  • สถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีชมพู
  • สถานี บางเขน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง
  • สถานี แยกเกษตร เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว
  • สถานี ฉลองรัช เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเทา และ สถานี ลำสาลี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ สีส้ม

สำหรับระบบทางด่วนจะเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกมาตามถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านแนวคลองบางบัว คลองบางเขน แล้วเลี้ยว ขนานกับทางยกระดับอุตราภิมุขไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต จนถึงทางแยกต่างระดับรัชวิภา รวมระยะทางประมาณ 17.2 กิโลเมตร เพื่อต่อเชือมกับโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก-ทำให้เกิดโครงข่ายระบบทางพิเศษเชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันออก กับตะวันตกของกรุงเทพมหานคร   

โดยโครงการนี้จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทาง  ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาของทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติในที่สุด 


สามารถรับชมวีดีโอโครงการได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=52nd5mI_IZI&feature=share


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th