งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน)

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน)

ในปัจจุบันการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว เป็นการขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จึงทำให้ขนส่งสินค้าได้จำนวนน้อย เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง

ซึ่งจากการประชุมเรื่อง “การพัฒนาร่วมกันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC” ทั้งฝ่ายประเทศไทยและฝ่าย สปป.ลาว เห็นควรให้มีการจัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงบริเวณนี้ โดยในการศึกษาต้องพิจารณาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  รวมถึงเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศ

โดยแนวเส้นทางของโครงการเป็นการเชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทย กับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ตามแนวโครงข่ายถนนเศรษฐกิจใหม่คู่ขนานตะวันตก-ตะวันออก จากเมืองทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ด้านตะวันตก ผ่านมายังจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงสาละวัน ไปสู่ท่าเรือดานัง ในประเทศเวียดนาม ด้วยระยะทางเพียง 147 กิโลเมตร

แนวเส้นทางโครงการครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาตาล และตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  และเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน


In the ASEAN Economic Community (AEC) co-development meeting, both Thailand and Lao PDR have agreed to push forward for the Sixth Thai-Lao Friendship Bridge Construction Project (Ubon Ratchathani – Salavan), with special attention focused on the development of international trade, economic and highways.

The Project alignment will connect Ubon Ratchathani of Thailand with Salavan Province of Lao PDR along the new Para-East -West Economic Corridor route (EWEC) from the west of Dawei City of the Republic of the Union of Myanmar to Da Nang Pier of the Socialist Republic of Vietnam through Ubon Ratchathani and Salavan Provinces.

Having realized the importance of the highway network development which will significantly support travelling among the neighboring countries; the Department of Highways, Ministry of Transport, have then appointed a consultant group, comprising Epsilon Co., Ltd., / Plan Pro Corp. Ltd., / Decade Consultant Co., Ltd., / Index International Group Co., Ltd. and Asia Lab & Consultant Co., Ltd., to conduct a feasibility study on economic, engineering and environmental impact assessment as well as establish the detailed design of the Sixth Thai-Lao Friendship Bridge (Ubon Ratchathani – Salavan) to connect Ubon Ratchathani Province of Thailand with Salavan Province of Lao PDR.


สามารถรับชมตัวอย่างวีดีโอได้ตามลิงค์ด้านล่างคะ
https://www.youtube.com/watch?v=mqUeEURmgAo


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th