โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

          โครงการสะพานสนามบินน้ำ ประกอบด้วย สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงข่ายถนนเชื่อมต่อจากสะพานไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับถนนราชพฤกษ์ และเชื่อมต่อสะพานไปทางทิศตะวันออก บรรจบถนนติวานนท์ รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยกระจายปริมาณจราจรจากสะพานพระนั่งเกล้า และสะพานพระราม 4 รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

          โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนติวานนท์ ไปตามแนวถนนสนามบินน้ำ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนราชพฤกษ์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th