งานศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ – ศาลายา

          โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา จังหวัดนนทบุรี-นครปฐม เป็นโครงการตัดถนนแนวใหม่ ระยะทางประมาณ 12 กม. เพื่อเพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคม และแก้ไขการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษก ถนนบรมราชชนนี ซึ่งปัจจุบัน ทช.ได้สำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ สผ. หากได้รับความเห็นชอบคาดว่าในปีงบประมาณ 2562 จะออก พ.ร.ฎ.เวนคืนและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

          แนวเส้นทางโครงการ เริ่มต้นบนทางหลวงชนบทสาย นฐ.5035 (กม.ที่ 0+170) ก่อนถึงจุดตัดทางหลวงชนบทสาย นฐ.3004 ไปทางทิศตะวันออก ข้ามคลองตาพริ้ง ผ่านจุดตัดทางหลวงชนบทสาย นฐ.3004 ประมาณ กม.ที่ 3+500 ข้ามคลองนราภิรมย์ ตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.5014 ข้ามคลองสามท้าว ตัดทางหลวงชนบทสาย นบ.1001 จากนั้น ข้ามคลองจีนบ่าย ข้ามคลองขุนเจน ไปทางด้านทิศเหนือของศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ แล้วเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามคลองลาดละมุด ผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.5035 ใกล้กับทางแยกเข้าวัดบางม่วง ข้ามคลองโสนน้อย ตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย นบ.1001 บริเวณซอยอินทนิล ผ่านพื้นที่โล่งด้านหลังหมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ ข้ามคลองบางนาและคลองประปา ก่อนเบี่ยงขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านมัณฑนากับอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรบางกรวย (วัดพระเงิน) ผ่านด้านทิศใต้ของวัดสุนทรธรรมิการาม ข้ามคลองหัวคู และเข้าบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (กม.ที่ 11+997) โดยเชื่อมทางแยกต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางประมาณ 12 กม.


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th