โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4

               โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บท โดยกำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เชื่อมโยงต่อเส้นทางจากระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง – บางแค มีเส้นทางอยู่ตามแนวเกาะกลางของถนนเพชรเกษม เริ่มต้นที่สถานีหลักสอง มุ่งหน้าทางทิศตะวันตก ไปสิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑล สาย 4 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ออกแบบเป็นโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ จำนวน 4 สถานี

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th