ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเด็ก
23 ตุลาคม 2566

เนื่องในวันครบรอบเข้าสู่ปีที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี และในปีนี้ นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเด็กๆ ต่อไปครับ
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th