คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมฉลองครบรอบบริษัทฯ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
20 ตุลาคม 2560

ได้ร่วมฉลองครบรอบบริษัทฯ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th