ร่วมการเซ็นสัญญางานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
26 กรกฎาคม 2566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมการเซ็นสัญญางานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
ณ สนามบินดอนเมือง เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th