ลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้าง งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 มิถุนายน 2566

นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้าง งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (M7) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาอีก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th