สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
30 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อ.เขาพนม - อ.ทุ่งใหญ่
(กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธานการประชุม ดร.สุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ดีไว พลัส จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด
ดำเนินการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th