การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
1 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อ.เขาพนม-อ.ทุ่งใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มที่ 1 ในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา ที่ว่าการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th