ร่วมลงนามสัญญาจ้างให้เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
5 มกราคม 2566

นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามสัญญาจ้างให้เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อ.เขาพนม-อ.ทุ่งใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th