บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาส
24 ธันวาคม 2560

ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาส และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนก้าวเล็กๆ ของเด็กในชุมชนห่างไกล จึงได้จัดตั้งโครงการ “อุ่นนี้ เพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กรวมถึงการบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ บางส่วน ณ มูลนิธิสานฝันสันติภาพ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงสนับสนุนในการสร้างฝันของเด็กไทยในอนาคต
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th