ลงนามสัญญาจ้าง โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
14 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 บริษัท ดีเคด คอนซัลแต้นท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้าง การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง ไทย-มาเลเซีย สาย สตูล - เปอร์ลิส ณ กรมทางหลวง
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th