ฉลองครบรอบ 8 ปี
23 ตุลาคม 2565

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 8 ปีในการก่อตั้ง บริษัท บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ของทุกปี โดยในปีนี้ทางผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลขึ้น ณ อาคารปียวรรณ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th