สมทบทุนในการสร้างอาคารรักษาผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์
23 ตุลาคม 2565

นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน
ได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี
เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 8 ปี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นี้
เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารรักษาผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป





CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th