ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
19 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและหรือเอกสารประกวดข้อเสนอ และจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th