การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
12 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
กรมท่าอากาศยานได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานงานพิธี นายสนิท ทองสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
และนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานเข้าของโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรม The One จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th