ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษากับกรมทางหลวง
28 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ในโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 – ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี – บึงกาฬ
ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) อาคารเฉลิม วัชรพุกก์ กรมทางหลวง เวลา 13:30 น. โดยประมาณ เป็นที่เรียบร้อย

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th