ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
#ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา รวม 3 โครงการประกอบด้วย
1. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 4 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต. บ้านปล้อง
2. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก - ต.ท่ามะพร้าว
3. โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วง อ.เถิน - อ.ลี้
ณ กรมทางหลวง สำนักสำรวจและออกแบบ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) เวลา 09:30 น. โดยประมาณ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th