ตรวจคัดกรองหาเชื้อ (ATK) ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
15 กันยายน 2564

ทางบริษัท​ ดีเคด​ คอน​ซัลแตนท์​ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ​

และความปลอดภัยของพนักงานทุกท่าน โดยกรณีที่มีการติดต่อ นัดหมาย

หรือประสานงาน เพื่อการนัดพบและประชุมงานใดๆ​

ทางบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อก่อนเข้าบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานทุกครั้ง​

​ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน​สูงสุด

โดยผลการตรวจหาเชื้อในวันนี้ไม่พบพนักงานท่านใดได้รับเชื้อครับ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ​ จะมีการตรวจติดตามผลเป็นระยะ​ ๆ เพื่อความปลอดภัย​ และเป็นการเฝ้าระวัง​

ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อ​ COVID-19​

ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้... อย่างเคร่งครัด

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th