มาตราป้องกันตัวเองในสถานการณ์ COVID-19
23 กรกฎาคม 2564

แม้ว่าพนักงานดีเคดฯ จะได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว

แต่เราก็ยังคงดูแลและป้องกันตนเองตามมาตรการด้านความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัดนะครับ
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th