#ฉีดวัคซีน
31 พฤษภาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่มีทีท่าจะจางหาย

ทางผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วงสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน

จึงได้พยายามดำเนินการให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 นี้

โดยพนักงานทุกท่านก็ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และยังคงดูแลตัวเองเพื่อป้องกันรักษาสุขภาพกันต่อไปตามมาตรการป้องกันนะครับ
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th