ร่วมลงนามงานจ้างที่ปรึกษา
11 มีนาคม 2564

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
ณ กรมท่าอากาศยาน

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th