ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
1 มีนาคม 2564

คุณบัณฑิต สายวิไล
กรรมการบริษัทดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ-อ.สังขละบุรี
ตอน บ.ท่าขนุน-เจดีย์สามองค์
ณ ห้องประชุมอัศวิน สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยประมาณ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th