กิจกรรมปีใหม่ของบริษัท
15 มกราคม 2564

สำหรับปีใหม่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้เหมือนทุกๆ ปี

เนื่องจากมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคระบาด CO-VID 19 

เราจึงเฉลิมฉลองกันแบบเล็กๆ ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน

และมีการจับฉลากของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เป็นบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่น
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th