การจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น
6 พฤศจิกายน 2563

สนข.​ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report)
โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC)
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
ณ​ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.30 น.​ โดยประมาณ


https://www.facebook.com/Decade-Consultant-CoLtd-1334146540084234/photos/pcb.1833246873507529/1833246256840924/
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th