ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี
9 ตุลาคม 2563

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
และได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณะกุศลและสวัสดิการต่างๆ ของ สนข. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th