คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
23 ตุลาคม 2561

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในวันครบรอบบริษัท พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th