ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 18 ปี
9 ตุลาคม 2563

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 18 ปี
ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และได้ร่วมบริจาคทุนสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์-ห้องไอซียูความดันลบ มูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ กรมทางหลวงชนบท
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th