กรมทางหลวง
10 กันยายน 2563

กรมทางหลวง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แก่
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด,
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด,
และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้มีการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
#โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ จ.อุดรธานี
โดยในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ถือเป็นการประชุมเวทีที่ 2 ซึ่งจัดให้มีการประชุม ณ ห้องเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน โฮเทล จังหวัดบึงกาฬ
#ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กรมทางหลวงและทีมที่ปรึกษาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


https://www.facebook.com/Decade-Consultant-CoLtd-1334146540084234/photos/pcb.1775015972663953/1775010525997831/
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th