ลงนามในการให้บริการที่ปรึกษา
7 พฤษภาคม 2563

นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีเคด คอนซัลแตนท์ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาอีก 2 บริษัทได้แก่
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, และบริษัท เอ็นทิค จำกัด
ได้ลงนามในการให้บริการที่ปรึกษา โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง ณ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th