ร่วมลงนามงานบริการที่ปรึกษา
7 พฤษภาคม 2563

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้แก่
บริษัท อินเด็ก อินเตอเนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ร่วมลงนามงานบริการที่ปรึกษา
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th