การประชุมเพื่อหารือ​ มาตรการป้องกัน​ แก้ไข​ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม​ (กลุ่มย่อยครั้งที่​ 2)
6 มีนาคม 2563

                    วันศุกร์​ที่​ 6 มีนาคม​ 2563​ ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กับบรรยากาศ​การประชุมเพื่อหารือ​
มาตรการป้องกัน​ แก้ไข​ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม​ (กลุ่มย่อยครั้งที่​ 2)
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง​ 4 ช่องจราจร​
ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ​ (ด้านเหนือ)​
ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th