ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 17 ปี
9 ตุลาคม 2562

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัดเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 17 ปี ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยได้ร่วมบริจาคทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th