ครบรอบ 36 ปี
26 กันยายน 2562

26 กันยายน 2562 คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอเนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด พร้อมนำกระเช้าของขวัญมาร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th