การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 (ไทย-เมียนม่า)
26 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันศุกร์​ที่​ 26​ กรกฎาคม​ 2562 NEDA : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
ร่วมกับบริษั​ทที่ปรึกษา​ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 (ไทย-เมียนม่า) เพื่อพิจารณารายงานระยะกลาง โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทยเมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยบรรยากาศ​เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัท​ ดีเคด​ คอน​ซัลแตนท์​ จำกัด​ ขอเป็นตัวแทนคณะที่ปรึกษา​ ขอบพระคุณ​ทุกภาคส่วน​มา​ ณ​ ที่นี้ด้วยครับ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th