กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งมะเม่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
21 กรกฎาคม 2562

การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพื่อเพิ่มพูลความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และมีความเชื่อว่าจะช่วยให้แสงสว่างแก่ชีวิต และเป็นกุศลทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ขณะจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและได้นำเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยที่จำเป็นต่างๆ มาถวายให้กับวัดทุ่งมะเม่า ในตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th