คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
22 ตุลาคม 2559

ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th